infoadsalaj@gmail.com
Zalău, Sălaj, România
0721 683 225

FADIDA

 Federaţia Asociațiilor de Dezvoltare din Domeniul Apei – FADIDA este reprezentantul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară care funcţionează în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și care şi-au exprimat voința de a se asocia în scopul cooperării și dezvoltării instituționale în domeniul serviciului de alimentare cu apă…

InfoAD IT