infoadsalaj@gmail.com
Zalău, Sălaj, România
0721 683 225

Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai

LICEUL PEDAGOGIC „GH. ȘINCAI” TRECUT ȘI PREZENT

„Învățându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac.”

 Istoria Liceului Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău este, indisolubil, legată de momentul reînființării județului Sălaj, în anul 1968. În vederea asigurării unei stabilități a personalului didactic al județului, se impunea înființarea unui liceu pedagogic care să școlarizeze elevi proveniți din localitățile județului.

Astfel, în 1968, ISJ Sălaj, prin inspectorul școlar general prof. Emil Trif, a solicitat Ministerului Învățământului, aprobarea înființării unui liceu cu profil pedagogic.

Pentru anul școlar 1968-1969, au fost aprobate două clase cu profil pedagogic, care au funcționat în cadrul Liceului de cultură generală Zalău.

În 1969a fost înființat Liceul Pedagogic Zalău, prin Ordinul Ministrului nr. 50/08.1969, primul director al liceului fiind prof. Vasile Fărcaș. Alături de clasele de liceu, a funcționat și un institut pedagogic de 2 ani, prima promoție a acestuia absolvind în anul școlar 1970-1971, iar prima promoție a liceului în anul școlar 1971-1972. În primul an, clasele liceului au funcționat în cadrul Școlii generale nr.6 Zalău (actualmente Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”), devenită ulterior școală de aplicație.

Din anul 1970, liceul a funcționat în clădirea în care funcționează și în prezent, situată pe strada Crișan, nr. 15 A. Primul colectiv de conducere a fost constituit din prof. Vasile Fărcaș-director, prof. Gheorghe Boșca, prof. Iuliu Suciu, prof. Stela Temeș– directori adjuncți.

Alături de clădirea cu 21 de săli de clasă și laboratoare, liceul a beneficiat și de un internat cu 208 locuri, o cantină pentru 500 de persoane pe serie și o sală de sport.

InfoAD IT